PRIVACY VERKLARING

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door AWMusic / Ad Welten - musicus en gitaardocent -, door middel van het klantensysteem van AWMusic / Ad Welten - musicus en gitaardocent -, en de verwerkingen voor verslaglegging, rapportage en facturatie. In dit document geven wij u de informatie hoe Ad Welten omgaat met uw persoonlijke gegevens, die wij van u ontvangen. AWMusic / Ad Welten - musicus en gitaardocent - respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze diensten. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Onze contactgegevens
AWMusic / Ad Welten - musicus en gitaardocent -, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54262852, is gevestigd aan de Harpstraat 28, 5802 KN Venray. Telefoonnummer +31 (6) 51 26 82 16 / e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verwerken van persoonsgegevens
Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van AWMusic / Ad Welten - musicus en gitaardocent -, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens, te weten NAW-gegevens, telefoonnummer en mailadres, worden opgeslagen in het klantensysteem van AWMusic / Ad Welten - musicus en gitaardocent -. Deze worden gebruikt om u te kunnen berichten over gestelde vragen, te kunnen reageren op reacties, onze overeenkomst te formuleren en aan te gaan, diensten aan u te kunnen leveren, te offreren en factureren. Relevante overige bedrijfsgegevens voor de opstelling en uitvoering van de opdrachtovereenkomst worden tijdelijk geregistreerd op het eigen systeem van AWMusic / Ad Welten - musicus en gitaardocent -.
AWMusic / Ad Welten - musicus en gitaardocent - zorgt voor een passende organisatorische en technische beveiliging van hun bestanden waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stelt AWMusic / Ad Welten - musicus en gitaardocent -  zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Uw persoonsgegevens worden door AWMusic / Ad Welten - musicus en gitaardocent -  gebruikt in rapportage en verslaglegging passend bij de opdrachtovereenkomst die u aangaat met AWMusic / Ad Welten - musicus en gitaardocent -.
Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door AWMusic / Ad Welten - musicus en gitaardocent -. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en AWMusic / Ad Welten - musicus en gitaardocent -. Wanneer dit het geval is, zal dit expliciet gemeld worden. AWMusic / Ad Welten - musicus en gitaardocent - zal nimmer commercieel misbruik maken van door u verstrekte gegevens.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten via de website naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Dit maakt het mogelijk uw vragen efficiënt te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op het eigen systeem van AWMusic / Ad Welten - musicus en gitaardocent -. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren expliciet uw toestemming hiertoe gekregen hebben.

Website
De website, e-mail en back-ups worden gehost door Intoappsnwebs te Venray. Gegevens die u achterlaat op de website worden op de server van Intoappsnwebs opgeslagen.
 
Uw rechten
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u meent dat bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie zijn opgenomen, dan kunt u om correctie vragen. Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek. Mocht u op enig moment het gebruik van uw gegevens willen beperken, dan kunt u ons dit laten weten. Indien wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

Bewaartermijn
AWMusic / Ad Welten - musicus en gitaardocent - bewaart uw gegevens niet langer dan voor de realisering van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Aangeleverde originelen worden na verwerking verwijderd. Uw persoonsgegevens blijven bewaard voor administratieve doeleinden.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van AWMusic / Ad Welten - musicus en gitaardocent – of bij wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Klachten
Zoals hierboven aangegeven, gaan wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om. Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de wijze waarop binnen ons bedrijf wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Neem dan hierover contact met ons op. Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De website verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.
 
Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website prive is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Ga terug naar home